Skipulag náms

Skipulag námsins miðast við að nemendur geti sinnt námi sínu meðfram starfi. Kennsla fer að öllu jöfnu fram aðra hverja viku á föstudögum og laugardögum kl. 9–17. Námið hefst í ágúst með undirbúningsdegi og síðan taka við níu námskeið á fyrra námsárinu og sjö á því seinna, auk lokaverkefnis.

Undirbúningsdagur

Executive MBA-námið hefst með tveimur undirbúningsdögum í ágúst, tveimur dögum áður en námskeiðin hefjast.

Á undirbúningsdögunum gefst tækifæri til að kynnast því sem í vændum er og aðstoða nemendur sem ef til vill hafa tekið sér langt hlé frá námi til að aðlagast að nýju og fá innsýn í nútímalegt nám.

Nemendur kynnast stig af stigi því sem fram undan er og fá tækifæri til að takast á við ólík verkefni í tengslum við námið.

Lykilstef námsins vísa ekki síst til virks samspils kennara og nemenda þar sem þekking kennara og reynsla nemenda mætast og móta nýja sýn.

Image
MBA nemendur í tíma

Kennt á íslensku

Að jafnaði er kennt á íslensku, fyrir utan námskeið sem kennd eru í Yale og IESE og námskeið þar sem erlendir gestakennarar koma að kennslu.

Námið byggir á þátttöku nemenda, þar sem gagnrýnar umræður eiga sér stað og farið er djúpt í ólík málefni og námsgreinar.

Kennslugreinar í Executive MBA-námi má betur sjá hér fyrir neðan.

Image
MBA-nemendur í tíma

Lokaverkefni

Í lok Executive MBA-námsins vinna nemendur hagnýtt lokaverkefni þar sem þeim gefst tækifæri til að kafa dýpra inn á sitt áhugasvið undir handleiðslu leiðbeinenda sem hafa sérþekkingu á viðkomandi sviði.

Vinna við lokaverkefni hefst strax við upphaf síðasta misseris námsins og vinna nemendur að verkefninu út misserið.

Í lokaverkefnum gefst nemendum tækifæri til þess að nýta þekkingu sína úr öðrum námskeiðum og ljúka náminu með því að vinna að verkefni í tengslum við sitt áhugasvið.

Image
MBA-útskriftarnemar með lokaverkefni

Skipulag

  • Executive MBA-námið er tveggja ára nám sem skiptist niður í fjögur misseri
  • Að jafnaði eru kennd fjögur námskeið á hverju misseri, tvö námskeið í senn
  • Námstíminn er 19 kennslumánuðir á 21 mánaðar tímabili
  • Kennsla hefst í ágúst og stendur fram til mánaðamóta maí/júní
  • Kennsla fer að langmestu leyti fram á íslensku
  • Executive MBA-námið svarar til 90 ECTS-eininga háskólanáms á meistarastigi og er hægt að sækja um lán fyrir skólagjöldum hjá LÍN
  • Námið er samansett af 17 námskeiðum

Sjá nánari námskeiðslýsingu

Image
Executive MBA-útskriftarnemar í Hátíðarsal, Aðalbyggingu Háskóla Íslands