Fyrir hverja | MBA-nám í Háskóla Íslands

Fyrir hverja

Til að nemendur fái sem mest út úr náminu er mikilvægt að þeir;

  • Hafi sýnt frumkvæði af ýmsum toga á sínum ferli. Til dæmis á vinnustað, í einkalífinu, hafi stofnað fyrirtæki eða samtök eða komið af stað tilteknu verkefni. Slíkir hæfileikar og reynsla eru gott innlegg í árangursríkt nám.
  • Geti nýtt það sem þeir læra í náminu í sínu starfsumhverfi. Góður undirbúningur fyrir tíma, gott skipulag og virk þáttaka í umræðum eru lykilþættir, því MBA námið einkennist af miklum hraða og mikilli yfirferð á stuttum tíma.
  • Geti tjáð sig á opinn hátt, miðlað reynslu sinni, lært af öðrum og styrkt tengslanetið. Í mörgum tilfellum er verið að vinna með raundæmi (case studies) þar sem virk þátttaka allra er forsenda þess að nemendur fái það út úr náminu sem til er ætlast. 
  • Taki virkan þátt í hópastarfi með tilheyrandi virðingu fyrir samnemendum og kennurum. Mikið er lagt upp úr trúnaði og þagnarskyldu við meðhöndlun ólíkra upplýsinga. 

Fjölbreyttur bakgrunnur 

MBA-nemendur í Háskóla Íslands eru stjórnendur og sérfræðingar og hafa að meðaltali 15 ára stjórnunarreynslu úr atvinnulífinu. Nemendur hafa fyrsta háskólapróf (BS eða BA) og er meðalaldur þeirra 41 ár. Bakgrunnur MBA-nemenda er ólíkur m.a. úr verkfræði, tölvunarfræði, leiklist, tungumálum, lögfræði, lyfjafræði, kennarastétt, hjúkrun, heimspeki, viðskiptafræði, iðnhönnun og fjölmiðlafræði. Kynjahlutföllin í náminu eru frekar jöfn eða um 51% konur og 49% karlar og aldur MBA-nemenda er á bilinu 29-61 ára.

Þriggja ára starfsreynsla er forsenda fyrir inngöngu. Í umsóknarferlinu er óskað eftir rökstuðningi umsækjenda hvers vegna þeir vilji leggja stund á MBA-nám. Einnig er óskað eftir umsögnum um nemendur frá t.d. frá samstarfsfólki.

Vinnuframlag

Nemendur þurfa að gera ráð fyrir um 25-35 klst. vinnuframlagi í námið á viku, hluta þess tíma má samnýta með vinnu - þ.e. vinnustaðatengdri verkefnavinnu. Skipulag námsins miðar að því að nemendur geti unnið fulla vinnu með náminu, en ljóst er að verulegur hluti af frítíma nemenda fer í námið. Rétt er að undirstrika að fyrsta misserið er krefjandi því þá er verið að aðlaga lífsmátann að skólastarfinu.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is